MENTÁLNY TRÉNING

MENTÁLNY TRÉNING je poradenstvom, ktoré využíva historicky overené „múdrosti“ na zlepšenie výkonu športovcov. Cieľom mentálneho tréningu je pomôcť športovcom a tímom dosiahnuť čo najlepšiu výkonnosť tak, že športovec postupne zlepšuje určité mentálne návyky a zručnosti. Tréning používa rôzne techniky a metódy ako sú: relaxácia, vizualizácia, koncentrácia, sebapozorovanie, postupy na zvládnutie stresu, emócii, odbúranie strachu zo zlyhania, harmonizáciu a zvyšovanie sebavedomia.

Mnoho trénerov, či športovcov si myslí, že mentálna a fyzická stránka spolu nesúvisia. Mylne sa domnievajú, že najprv musia perfektne zvládnuť kondičnú prípravu, ovládať techniku a taktiku a až tak môžu pracovať na mentálnych zručnostiach. Naš názor je, že nemôžeme oddeliť mentálne od fyzického, keď sa jedná o výkonnosť v športe.

Určite poznáte mnoho športovcov, ktorí boli označovaní ako „veľké talenty“ a mnohí aj ukončili svoju kariéru s nálepkou „večný talent“. Toto je dôkaz toho, že ich myseľ stála v ceste rozvoju ich potenciálu.

MENTÁLNY TRÉNER je špecialista, poradca a učiteľ, ktorý sa snaží viesť svojho klienta na základe výstupov silných a slabých stránok, ktoré odhalil vstupný rozhovor, či vyplnený formulár. Mentálny tréner je osoba, ktorá sa v dialógu s klientom snaží „viesť a usmerňovať“ klienta, s dôrazom na zvýšenie jeho výkonu, zlepšenie výsledkov, či iných mentálnych zručností. Mentálny tréner používa rôzne historicky a nielen v športe odskúšané postupy, metódy, techniky a stratégie.

KOMU JE URČENÝ MENTÁLNY TRÉNING?

 • Všetkým, ktorý chcú na sebe pracovať, zlepšovať sa a objavovať samých seba.
 • Vrele odporúčame športovcom individuálnych a kolektívnych športov, rodičom, trénerom a rozhodcom.

KEDY JE MENTÁLNY TRÉNING POTREBNÝ?

Je niekoľko typických ukazovateľov – signálov, podľa ktorých vieme, že mentálnym tréningom dokážeme zlepšiť výkonnosť športovca.

 • Tvoj výkon je oveľa lepší na tréningu, ako počas zápasu.
 • Nehráš dobre, keď ťa iní pozorujú.
 • Cítiš pochybnosti o sebe pred zápasom.
 • Cítiš úzkosť, alebo strach počas zápasu.
 • Obmedzuješ svoj výkon očakávaniami vlastnými, či rodičov, trénera.
 • Vážiš si sám seba podľa toho, aký výkon podávaš.
 • Bojíš sa zobrať v kritických chvíľach zápasu zodpovednosť na seba.
 • Po zranení sa nevieš dostať do starej formy, aj napriek tomu, že si 100% fit.

AKÝ PROFIT MAJÚ ŠPORTOVCI Z MENTÁLNEHO TRÉNINGU?

 • Zlepšenie sústredenia.
 • Vybudovanie sebavedomia u športovcov, ktorí si neveria.
 • Rozvoj schopnosti zmieriť sa s chybami a neúspechom.
 • Pomôcť tímom pri rozvoji komunikačných schopností a vytváraní súdržnosti tímu.
 • Rozvoj sebavedomia a návrat po zranení.
 • Identifikácia zóny a častejšie vstupovanie do zóny.

AKO TO VLASTNE FUNGUJE? ETAPY MENTÁLNEHO TRÉNINGU.

 1. 1. krok: Hodnotiaci formulár - prvý krok je vyplnenie formulára s otázkami a monitoring jeho silných a slabých stránok.
 2. 2. krok: Porozumenie objavovanie - v tejto etape doplňujúcimi otázkami si „dotvoríme ucelený obraz“ o športovcovi a uistíme sa, či sme správne identifikovali výzvy pre mentálny tréning z prvej etapy, resp. tieto výzvy rozšírime.
 3. 3. krok: Plán mentálneho tréningu - v tejto etape vytvoríme náčrt plánu mentálneho tréningu na základe fázy objavovania. Je to prvotný náčrt zmien, ktoré je potrebné z hľadiska športovca a jeho zlepšenia výkonu urobiť. Zvyčajne mentálny tréner ich zoraďuje od najdôležitejších po menej urgentné.
 4. 4. krok: Mentálny tréning - v tejto etape začína samotný tréning pravidelnými sedeniami so športovcom a práca s rôznymi technikami, stratégiami na zlepšenie vytipovaných zručností. Jeho dĺžka záleží na dohode športovca s mentálnym trénerom a „rýchlosti vstrebávania“ nových poznatkov a ich aplikácia v praxi.
 5. 5. krok: Aplikácia na konkrétny šport - v tejto etape, ktorá je vo väčšine prípadov časovo totožná s predchádzajúcou etapou sa snažíme ísť so športovcom do jeho prostredia a integrovať mentálne zručnosti na konkrétny druh športu.
 6. 6. krok: Záväzok - v tejto etape sa snažíme „zaviazať športovca“, aby vytrval v nastúpenej ceste a aby jednotlivé techniky praktizoval minimálne 21 dní (aby sa mu vryli pod kožu) a v prípade nových výziev bol schopný aplikovať už naučené techniky.
 7. 7. krok: Spätná väzba - v tejto etape si vyžiadame spätnú väzbu od športovca hodnotiacim formulárom, ako sa zlepšil jeho výkon resp. zručnosti. Táto spätná väzba je dôležitá nielen pre športovca, ale aj mentálneho trénera a ich ďalšiu spoluprácu.