SPORTMIND

Športová diagnostika SportMind Vám umožní v pohodlí domova, v klube alebo na športovisku veľmi rýchlo (on-line) získať množstvo informácií a podnetov.

Dozviete sa napríklad, ako:

  • identifikovať a následne pripraviť kroky k zvýšeniu vašej výkonnosti, či atmosféry vzťahov v tíme,
  • identifikovať motivátory tímu i jednotlivca,
  • odhaliť príčiny, ktoré vedú k zhoršeniu výsledkov,
  • nastaviť vhodný osobnostný rast športovca,
  • vybrať vhodné pozície a roly športovca v tíme,
  • odhaliť príčiny motivačných kríz športovca.

Viac informácií o metodike testovania nájdete v prezentácii nižšie.

To, o čom iní rozprávajú, my meriame!

Chcete vedieť viac? Otestujte sa!