PROGRAM MANAŽÉR

Program je určený všetkým riadiacim pracovníkom na rôznych stupňoch riadenia, ktorí sa potrebujú naučiť:

  • ako odbúravať stres,
  • ako sa ľahko riešia problémy,
  • ako sa správne rozhodovať,
  • ako si zadeliť čas, aby ho bolo dosť na prácu, rodinu, koníčky,
  • ako motivovať seba a svojich podriadených,
  • ako odmeňovať seba a svojich podriadených,
  • ako resetovať hlavu „plnú“ myšlienok.

Súčasťou programu sú aj relaxačné techniky, zvážite využitie meditácia a jógy, prehodnotíte životnú filozofiu, životné hodnoty, životné ciele.

Príjmy z programu MANAŽÉR sú určené výhradne na rozvoj mládeže a na podporu projektov pre mládežnícky šport.