PROGRAM RODIČIA A DETI

V rámci tohto programu rodičia zodpovedajú niekoľko otázok a prídu na mnohé doposiaľ nepoznané odpovede.

 • Prečo chcem, aby moje dieťa športovalo? Čo je za tým?
 • Chcem mať z neho amatérskeho, či vrcholového športovca?
 • Chcem, aby bolo šťastné, zdravšie, vytrvalejšie?
 • Nie je za tým moja nenaplnená športová ambícia?
 • Viem, ako sa mám správať počas tréningov, zápasov?
 • Viem správne komunikovať s trénerom?
 • Kritika verzus pochvala.
 • Podlieham emóciam počas zápasu? Ako to ovplyvňuje športový výkon môjho dieťaťa?
 • Chcem aby moje dieťa či tím, v ktorom hrá dosahovalo výsledku na úkor radosti z pohybu?
 • Ako motivujem, či odmeňujem svoje dieťa po športovom výkone?
 • Poznám regeneračné, či relaxačné techniky, ako prevenciu pred zranením?
 • Aký je správny životný štýl, ak moje dieťa športuje?