TRÉNERI A HRÁČI, NESTOJTE NA OPAČNÝCH STRANÁCH RIEKY

Spájajúce mosty alebo neprekonateľné bariéry?

Podľa môjho názoru by mal byť tréner prirodzenou, múdrou a odbornou bytosťou, ktorá hľadá a nachádza cesty, formy, postupy a prostriedky na odovzdanie potrebných informácii, zručností, ktoré pomôžu mladým športovcom na ich ceste a v ich výkonnostnom a ľudskom raste.

Keď však počúvam svojich klientov, mladých, či starších športovcov, často  mám pocit, že opak je pravdou. Športovci veľakrát narážajú na trénerské bariéry s názvom: slabá alebo žiadna komunikácia, častá kritika a negatívna reakcia na chyby, nepochopenie Duše športovca, strata dôvery, strata trpezlivosti.

Keď vyzvem trénerov, aby mi ponúkli svoj uhol pohľadu, tak v drvivej väčšine tréneri vidia problém v hráčoch, ich nízkej zaangažovanosti, nízkej miere chcenia, nízkej schopnosti učenia sa, nízkej túžbe zlepšovať sa, slabej motivácii, či pre šport neprajnej dobe mobilov, počítačov a iných výdobytkov techniky.

Som presvedčený, že tak ako vždy, pravda leží niekde uprostred, každá strana má tú svoju, preto poďme hľadať riešenia, s ktorými budú spokojné obe strany. A jedným z  poslaní, či úloh mentálneho trénera je robiť  akúsi nárazníkovú zónu dvoch protichodných názorov, akého  si mediátora za predpokladu, že dotyční to chcú riešiť a vyriešiť, ale najväčší problém je v tom, že obe strany sa z rôznych príčin nesnažia hľadať riešenie. Mlčky čakajú či sa to vyrieši samo, nejak zázračne zlomí a tak sa často obe strany dočkajú len poklesu výkonnosti, nepriaznivých výsledkov, zranení, vyhorenia, nízkeho sebavedomia, frustrácie a najhoršou správou je, keď športovec v mladom veku ukončí   športovú kariéru.

Ak to dospeje až tak ďaleko, tak vo väčšine prípadov si nespokojnosť hlavne hráčsku, všimnú rodičia a snažia sa situáciu zvrátiť vyhľadaním mentálneho trénera. Veľmi často po vypočutí si rodičov a samotného športovca musím skonštatovať, že do trojuholníka nám chýba dôležitá súčasť a tým je samotný tréner, ktorý by svojim konštruktívnym postojom vedel vniesť potrebné svetlo, správne nápravné riešenia / týkajúce sa nielen hráča, ale aj seba/ a vec by bola veľmi rýchlo vyriešená a možno kariéra mladého talentu zachránená. Ak to oznámim rodičom a športovcovi, že by som sa rád porozprával aj s trénerom a vysvetlím aj dôvod prečo je dôležité a potrebné, aby sme všetci zainteresovaní rozprávali jedným jazykom a spoločne hľadali príčiny tejto situácie, tak narazím na ďalší zaujímavý a väčšinový postoj rodičov, či športovca: „Len prosím nech sa o tom nedozvie tréner, lebo on by nám to spočítal!“ Za tým vidím a cítim obavy a strach športovca z reakcie trénera, aby si naňho nezasadol, nevyradil ho z kádra, základnej zostavy a pod. A tak potrebujem dlhší čas na to, aby som im podrobne vysvetlil, že moja práca so športovcom síce prinesie zlepšenie, ale aby to prinieslo ešte väčší efekt pre všetkých,  je potrebné k tomu aj zaangažovanie trénera. Ak poznám samotného trénera a viem, že chce komunikovať a pomôcť hráčovi, vlastne aj sebe samému, tak to spravím a priamo ho oslovím. Často tá snaha je korunovaná úspechom, tréner dostane odo mňa veľa doplňujúcich informácii, ktoré by ináč nezískal, spoločne hľadáme riešenie a zrazu sa neprekonateľné prekážky zmenia na mosty porozumenia. Ozaj, stačí len ochota načúvať a chcieť pomôcť, riešenia sa ponúknu samé a výsledok je priam zázračný😊

Ako malú pomôcku prikladám zoznam otázok, ktoré chce mať hráč zodpovedané trénerom, napriek tomu, že sa ho na to z rôznych dôvodov neopýta, ale mentálnemu koučovi ich rád prezradí…

Prečo ma chcete mať v tomto tíme?

Aký cieľ ma náš tím? Pomôže mi tréner naformulovať môj osobný cieľ?

Čo tréner vníma, ako môj špeciálny prínos pre tím, moje silné stránky?

Ako zo mňa urobí lepšieho hráča?

Ako chce, aby som sa pripravoval po stránke fyzickej, technickej, taktickej a mentálnej?

Aká je moja úloha na ihrisku?

Akú mentalitu- charakter odo mňa očakáva?

Čo sa stane, keď spravím chybu? Aká bude jeho reakcia?

Bude mi tréner dôverovať aj v krízových situáciách, zápasoch?

Život športovca je nielen o športe a víťazstvách, uvedomuje si to?

Určite tento zoznam otázok viete doplniť o mnohé ďalšie a tiež viete sa podeliť o ďalšie zaujímavé skúsenosti, ktoré ste počas vašej trénerskej kariéry zažili s vašimi hráčmi. A predpokladám, že mnohé skúsenosti so svojimi trénermi majú aj samotní hráči, ktorí sa tiež radi podelia o svoje zážitky s trénermi, ktoré im zmenili nazeranie na šport a naštartovali ich úspešnú kariéru.

Tak, nech sa páči, za každý príspevok vopred ďakujem…

Miroslav Mackulín, inšpirované životom…

Páčil sa Vám článok? Prepošlite ho ďalej: