Perex

Pre CFT ACADEMY je kľúčové, aby sa deti naučili robiť vlastné rozhodnutia

Mentálny koučing súčasť vzdelávania trénerov

Hlavnou témou pravidelného interného Coachingu CFT Academy Slovakia bolo predstavenie novej koncepcie, ktorú inovoval a spracoval koordinátor mládeže Roman Kuzemka.

Okrem teoretickej prednášky absolvovali tréneri pôsobiaci v akadémii aj míting s mentálnym koučom Miroslavom Mackulínom.

Dôraz na vzdelanie trénerov považujú v CFT Academy za jeden z kľúčových pilierov. Po absolvovaní prvých dvoch stupňov celosvetovo rešpektovaného modelu výchovy mladých hráčov podľa Coerver Coachingu sa v nedeľu v akadémii sústredili na to, akým spôsobom vhodne dokomunikovať deťom pokyny, aby výsledkom bola ich radosť a ešte väčšia motivácia ďalej na sebe pracovať. Pri vekovej skupine sedem až jedenásť rokov predsa len vstupujú do hry objektívne faktory a limity definujúce schopnosť racionálne vnímať konkrétne tréningové situácie. Miroslav Mackulín ako skúsený mentálny kouč prítomným trénerom vysvetlil, že každý z nich je síce individualitou, na ktorú sa nedá aplikovať všeobecná šablóna, ale zároveň pripomenul potrebu rešpektovať určité nevyhnutné zásady. „Veľa trénerov chce odstraňovať v prvom rade slabé stránky hráčov, ale v minimálnej miere sa sústreďujú na to, v čom sú deti silné. Zhodli sme sa v tom, že cestou nie je to, ak budeme deti neustále opravovať a nútiť do niečoho, čo im nejde. Ľahko sa totiž môže stať, že budú frustrované a stratia záujem nielen o futbal, ale aj o šport ako taký,“ predstavil jeden z postrehov marketingový manažér CFT Academy Peter Herstek.

Druhou stranou mince je koučing v priebehu zápasov. V CFT Academy napr. nedelia tímy na „A“ a „B“, ale kvôli zachovaniu princípu rovnosti proti sebe nastupujú Slávia – Sparta (Vranov), Real – Barcelona (Humenné), Inter – AC (Prešov) alebo United – City (Bardejov). Rovnako zaujímavo vyznieva fakt, že stretnutia nerozhodujú rozhodcovia, čím sú dievčatá a chlapci vedení k hodnotám fair play, pretože pravidlá si kontrolujú sami. Ako P. Herstek ďalej uviedol, deti nerozlišujú medzi tréningom a zápasom, plus doplnil, že to ako si poradia s jednotlivými hernými situáciami má byť zrkadlom toho, čo si osvojili v tréningovom procese. Z toho dôvodu sa tréneri snažia zasahovať do diania na ihrisku v minimálnej miere. „Zápas je pre nás spätnou väzbou, ktorá nám ponúka možnosť overiť si, čo sa deti naučili v tréningu. Okrem toho nám M. Mackulín položil otázku, či je správne, ak tréner behá popri čiare a diktuje hráčom pokyny, ako keby ich ovládal cez joystick. Jednoducho, ako chceme vychovať kreatívnych hráčov, ktorí sa majú rozhodovať sami a správne? Naša odpoveď v akadémii je jasná, pretože si dávame záležať na tom, aby sa deti nebáli robiť práve vlastné rozhodnutia,“ vysvetľoval P. Herstek.

Ohlasy trénerov:

Erik Makó- Koordinátor dievčenského futbalu CFT Academy Najviac ma zaujala veta ,,máme dve uši a jedny ústa,, a preto skúsme viac načúvať svojim hráčom, svojmu okoliu. Nesprávať sa k deťom direktívne s tým, že my sme dospelí a my máme pravdu, náš pohľad je ten najlepší a správny. Deti si na základe našich pokynov vytvárajú svoj vlastný obraz, často veľmi odlišný od toho nášho. A preto apelujem, momentálne sám na seba, aby som deťom viac načúval, čo chcú, čo majú rady a hlavne čo ich baví, pretože ony sú tie podstatné a my tréneri sme tu pre nich.

Roman Kuzemka – Koordinátor tréningového procesu CFT Academy Myslím, že vystúpenie pána Mackulína nás utvrdilo, že je potrebná zmena zmýšľania trénerov, kde už nestačí byť len organizátorom tréningov, ale tréner-kouč už musí pracovať s osobnosťou hráčov.

Patrik Purdeš – tréner pôsobiaci v škôlkach Veľmi dobrá prednáška, ktorá nás posunula o krok vpred. Myslím že po tejto prednáške, sa z mnohých trénerov stanu tréneri-kouči, ktorí pracujú aj s osobnosťou hráča.

Samo Jabcon – tréner CFT PRESOV U10 Pre mňa osobne to bola prednáška, ktorá mi dala veľmi veľa, či už do trénerského alebo osobného života. Najviac ma zaujalo to, že takmer všade vo svete sa sústredia na silnú stránku hráča, ktorú chcú naďalej zlepšovať a nie na odstránenie nedostatkov, ktoré hráč má. Myslím, že je to veľmi dôležitá vec, pretože ak by sa všade sústredili viac na nedostatky, ako na silné stránky hráčov, tak by sme nemali možnosť sledovať takých hráčov, akých sledujeme. Taktiež ma zaujalo, že treba viac počúvať ako rozprávať. Aj keď hráč spraví chybu, tak mu nevysvetľovať ako to mal spraviť, ale snažiť sa mu položiť takú otázku, aby na riešenie prišiel sám, pretože práve vtedy to pochopí skôr a naučí sa toho omnoho viac.

gallery
Páčil sa Vám článok? Prepošlite ho ďalej: